Đất nền Củ Chi

GIÁ ĐẤT NỀN CỦ CHI KHỞI SẮC NĂM 2019

Giá đất Củ Chi sẽ khởi sắc trong năm 2019 sau thông tin quy khách khu Tây Bắc Sài Gòn thành đô thị thông minh. Dự đoán trong năm 2019 tới 2020 giá đất nền Củ Chi sẽ tăng từ 2- 3 lần so với giá đất năm 2018 và sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những năm tiếp theo. Môi trường sống, môi trường xã hội Củ Chi sẽ được đầu tư phát triển tốt hơn do chính sách phát triển về phía Tây của Thành Phố.